Zaštita vaše privatnosti iznimno nam je važna. U nastavku vas stoga želimo detaljno informirati o obradi i zaštiti vaših osobnih podataka.

INTROplus se kod korištenja i obrade osobnih podataka koje nam ustupate strogo drži važećih europskih i nacionalnih regulativa o zaštiti podataka.

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se samo na introplus.at i na https://web.facebook.com/introplus te na podatke koje na raspolaganje dajete nama, no ne i na internetske stranice kojima upravljaju i koje kontroliraju treće osobe. Molimo provjerite izjave o zaštiti osobnih podataka koje se nalaze na internetskim stranicama kojima upravljaju i koje kontroliraju treće osobe jer su te internetske stranice izvan naše kontrole i INTROplus ne odgovara za njihov sadržaj i mjere zaštite osobnih podataka.

[1.] Sigurnost podataka

[1.1.] INTROplus je u svrhu zaštite vaših podataka poduzeo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje vaše podatke, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike. Ako dođe do povrede vaših osobnih podataka koja može predstavljati veliki rizik za vaša prava i slobode, izvijestit ćemo vas o tome u skladu s važećim propisima.

[1.2.] Molimo imajte na umu da je za adekvatnu zaštitu vaših osobnih podataka, osim navedenih mjera zaštite i sigurnosti poduzetih s naše strane, nužno da i vi sami brinete o sigurnoj pohrani predanih vam ili priopćenih korisničkih podataka i/ili lozinki te njihovoj tajnosti.

 

[2.] Korištenje internetskih stranica od strane maloljetnika

[2.1.] Upozoravamo da se sve obrade osobnih podataka smiju koristiti isključivo od osoba koje su navršile 16. godinu života. Zabranjuje se korištenje sustava i alata te iz toga proizišla obrada podataka korisnika ispod te dobne granice bez odgovarajuće privole roditelja/skrbnika. Ako unatoč tome dođe do takve obrade podataka, istu ćemo obustaviti čim za nju saznamo te podatke takvih osoba izbrisati.

 

[3.] Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobne podatke koje ste nam stavili na raspolaganje obrađujemo isključivo u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka. Kad komunicirate s nama ili unosite svoje podatke u neki od obrazaca na našoj internetskoj stranici, primate na znanje da će se podaci, koje ste naveli u odgovarajućem obrascu, obraditi u niže navedene i opisane svrhe.

 

4.] Partneri

INTROplus ne provodi sve obrade osobnih podataka sam, već za to koristi pomoć profesionalnih partnera koji djeluju po nalogu i uputi društva INTROplus GmbH.

Partneri su pažljivo odabrani te odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada vaših podataka provodi u skladu s odredbama o zaštiti podataka i uz poštovanje vaših prava. Partnerima nije dopušteno da osobne podatke koji su im prepušteni koriste u vlastite ili promidžbene svrhe ili da ih daju trećim osobama.

Osim toga, ni INTROplus vaše podatke neće proslijeđivati i davati na raspolaganje trećim osobama – kao što su primjerice izdavači imenika.

 

[5.] Obrade podataka koje podliježu obvezi davanja privole

INTROplus obrađuje osobne podatke navedene u točki [3.] u sljedeće svrhe:

Prijava za Email Newsletter

 • Podaci navedeni kod prijave (ime, prezime i e-mail adresa) koriste se za slanje newslettera, a za to koristimo e-mail adresu koju ste naveli. Nakon toga morate potvrditi da se slažete s Pravnim odredbama te potvrditi da ste kao vlasnik e-mail adrese suglasni s primitkom newslettera.
 • Prijavu u svako doba možete otkazati pomoću opcije za odjavu koja je predviđena u newsletteru ili slanjem poruke na gdpr@introplus.at
 • Svrha: slanje informacija o proizvodima, uslugama, novostima, aktivnostima, događanjima te slanje inspirativnih poruka
 • Pravna osnova: privola
 • Razdoblje pohrane: sve dok se ne povuče privola

Prijava za Personalizirano oglašavanje

 • podaci navedeni kod prijave (ime, prezime i e-mail adresa) mogu se koristiti za personalizirano oglašavanje kako bi naši oglasi bili prikazivani onim osobama koje su za to pokazale interes.
 • Prijavu u svako doba možete otkazati slanjem poruke na gdpr@introplus.at
 • Svrha: oglašavanje i informiranje o proizvodima, uslugama i događanjima
 • Pravna osnova: privola
 • Razdoblje pohrane: sve dok se ne povuče privola

[6.] Prava koja Vam pripadaju

Vezano uz obradu osobnih podataka, imate pravo ostvariti sljedeća prava:

[6.1.] Pravo na pristup osobnim podacima

Možete zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci i u kojoj mjeri.

[6.2.] Pravo na ispravak

Obrađujemo li vaše nepotpune ili netočne osobne podatke, u svako doba možete zatražiti njihov ispravak odnosno njihovu dopunu. Ako ste uspostavili korisnički račun, u svakom trenutku možete sami pristupiti svojim osobnim podacima te iste sami ispraviti ili dopuniti. Povrh toga svoj korisnički račun možete u svako doba i zatvoriti.

[6.3.] Pravo na brisanje

Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka oslanja na vašu privolu koju ste povukli.

Međutim, morate pritom voditi računa o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju vaših podataka, primjerice zakonom uređene obveze pohranjivanja, postupci u tijeku, postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva, itd.

[6.4].

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade vaših podataka

 • ako osporavate točnost vaših podataka, i to tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka,
 • ako je obrada vaših podataka nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje korištenja podataka,
 • ako nam za predviđenu svrhu podaci više nisu potrebni, a vi ih još uvijek trebate za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili
 • ako ste na obradu podataka uložili prigovor.

[6.5.] Pravo na prenosivost podataka

Podatke koje ste nam ustupili i koje obrađujemo na temelju vaše privole ili radi izvršavanja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, ćemo vam predati na vaš zahtjev u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Ako je to tehnički izvedivo, možemo ih i direktno prenijeti drugom voditelju obrade, ovisno o vašem zahtjevu.

[6.6.] Pravo na podnošenje prigovora

Obrađujemo li vaše podatke radi izvršavanja zadaća od javnog interesa, izvršavanja javnih ovlasti ili obradu temeljimo na potrebama naših legitimnih interesa, možete uložiti prigovor na obradu podataka ako postoji jači interes za zaštitom vaših podataka. Prigovor na slanje marketinških materijala možete podnijeti u svako doba bez navođenja razloga.

[6.7.] Pravo na žalbu

Ako smatrate da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede vaših interesa, prava ili sloboda, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja.

Sva gore navedena prava možete ostvariti izravno pri društvu INTROplus GmbH, upućivanjem e-mail poruke na adresu gdpr@introplus.at.

Osim direktno nama, možete se obratiti sa svojim prigovorom ili žalbom i nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka u Republici Austriji – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria – AQ).

[7.] Kontaktni podaci voditelja obrade

INTROplus GmbH
Eisentratten 1
9861 Krems in Kärnten, Austrija
E-mail: gdpr@introplus.at